BTV - Barcelona Televisió

  • Projectes a concurs

BTV obre convocatòria per a presentar un projecte d’educació sexual que s’estrenarà el gener de 2017.

Aquí trobareu informació més detallada de la convocatòria.  Si voleu accedir a la secció “Com presentar projectes a BTV”, cliqueu aquí.

CONVOCATÒRIA PROJECTE D’EDUCACIÓ SEXUAL

Data de convocatòria: 1 d’agost 2016
Data límit de presentació: 20 setembre 2016
Data prevista d’emissió: gener 2017

DESCRIPCIÓ
Espai sobre educació sexual pensat per informar, sensibilitzar i responsabilitzar els adolescents sobre aspectes de la sexualitat que els desperten curiositat i per afavorir la vivència d’una sexualitat positiva i responsable. Elaborat amb l’assessorament del Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS).

La idea és oferir un contingut responsable i alhora prou atractiu per al públic al qual va destinat.

PÚBLIC OBJECTIU
Adolescents.

FORMAT
Televisió
13 capítols d’uns 25 minuts de durada.
Es valorarà positivament aquelles propostes que tinguin un plantejament formal i estètic atrevit.

Xarxes socials
Aquest projecte tindrà un èmfasi en l’apartat audiovisual, però és important que s’adapti als codis i espais de comunicació propis del públic adolescent. Es demana que la productora expliqui quines xarxes socials farà servir i com les utilitzarà. No es valorarà tant la quantitat com l’encert de les xarxes triades. Cal que es tingui ben present a l’hora de presentar la proposta les limitacions de cada xarxa en matèria de continguts de caire sexual explícits.

Web
És imprescindible que es faci una proposta de continguts per a la web el màxim de treballada possible. El públic adolescent viu més a internet que a la televisió, per tant és probable que els continguts es difonguin més via web i xarxes que per la seva emissió per televisió i/o streaming.

Participació
Un dels objectius és apropar al públic adolescent a BTV i els seus valors. La participació ha de ser una eina fonamental per treballar la proximitat i la fidelització.

Transmèdia
A més del plantejament televisiu, en xarxes i web, es valorarà que la proposta vagi encara una mica més enllà i inclogui narratives en altres finestres (per exemple, a BTV Ràdio o accions offline), sempre i quan se’n pugui justificar la tria. Cal que el conjunt de continguts de les diferents finestres ampliï l’univers de continguts del programa de televisió.

ALTRES CONSIDERACIONS
- La productora triada haurà de treballar conjuntament amb el Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS), que definirà temàtiques i assessorarà en quant a enfocaments. (Per motius operatius, podeu consultar la seva pàgina web http://www.centrejove.org, però abstingueu-vos de contactar-hi directament per correu electrònic, telèfon o presencialment fins que no s’hagi resolt aquesta convocatòria).
- Aquest espai serà presentat per una psicòloga experta en sexualitat triada per BTV.
- La proposta s’ha d’adaptar als valors de BTV (servei públic, la Barcelona glocal, atreviment, innovació i participació) i ha de raonar com ho fa.

PRESSUPOST I DURADA DEL CONTRACTE
El pressupost per a aquest projecte és d’un màxim de 90.000 euros. El pressupost inclou la producció per a totes les pantalles i plataformes de difusió.
El contracte té una durada aproximada de tres mesos i es podrà renovar en funció dels resultats.
La proposta haurà de descriure en quines partides es gasta la xifra proposada. S’haurà de justificar la despesa amb criteris raonables.

DATA D’EMISSIÓ
A partir de gener de 2017.

FORMAT DE PRESENTACIÓ
El format de presentació és lliure, sempre que inclogui:

- Títol
- Descripció
- Definició clara de la proposta transmèdia
- Relació de possibles continguts
- Proposta estètica
- Equip
- Pressupost

La proposta caldrà enviar-la en suport digital a l’adreça propostes@btv.cat amb la Referència ‘CONCURS SEX 2010801′ propostes@btv.cat
No s’acceptaran materials en format físic via correu postal, missatgeria o enviaments presencials.
Si hi ha teasers o mostres en format audiovisual, caldrà incloure enllaços URL i, si’escau, claus d’accés, per facilitar-ne la visualització.
Si hi ha dubtes, caldrà enviar un email a propostes@btv.cat amb la referència ‘DUBTE CONCURS SEX 2010615′.

DATA DE SELECCIÓ
La direcció de BTV triarà un únic projecte a finals de setembre del 2016 i comunicarà la decisió tant als responsables del projecte seleccionat com a la resta de participants abans del dia 21 d’octubre del 2016.
En cas de dubtes, BTV es reserva el dret a demanar més informació als projectes finalistes.
BTV també es reserva el dret a declarar aquest concurs desert.

Descarrega’t la convocatòria aquí:

 


© Barcelona Televisió, 2016. Privacitat.

Barcelona Televisió. Plaça Tísner 1, 08018 Barcelona. Contacta T 93.506.42.00 Aquest web és propietat d'ICB SA, societat privada municipal de l'Ajuntament de Barcelona