Butlletí setmanal d’energies renovables

    El butlletí d'energies renovables ens ofereix cada setmana la quantitat d'energia que hauríem pogut estalviar si tinguéssim panells solars a casa i si es fes ús de tota l'energia eòlica que s'hauria pogut produir als diferents parcs eòlics de Catalunya.